Khalifah Yang Berpaling Dari Dunia

Ilustrasi Sedekah

Ketika sampai berita kematian Khalifah Umar bin Abdul Aziz Rahimahullah kepada Kaisar Romawi, Leo III, yang sangat memusuhi Islam, dia menangis tersedu-sedu hingga membuat gempar para pembesar dan uskup, sehingga mereka pun bertanya kepadanya.

Maka kaisar menjawab dengan kata-kata yang sangat jujur tentang Khalifah (عمر بن عبد العزيز),

“Telah wafat wafat seorang laki-laki adil, yang keadilannya tidak ada tandingannya; tidak usah heran (kagum) dengan pendeta yang meninggalkan dunia dan beribadah di biaranya, yang layak dikagumi adalah laki-laki ini yang dianugerahi dunia hingga berada di telapak kakinya, tapi dia berpaling darinya.”

(Shalaahul Ummah Fi Uluwwil Himmah / Jilid 6 Hal 338)